Opgaven van Zeist

Hier staan de belangrijkste opgaven waaraan we in de gemeente Zeist werken en die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Zoals hoe we willen wonen, hoe we ons verplaatsen, hoe we werken en vele andere opgaven waar we als gemeente op inzetten voor een goed leven.

De ruimte in onze gemeente om te bouwen, te zorgen voor duurzame energie en rust en recreatie in het groen, is schaars. We zullen dus goed moeten nadenken hoe alle opgaven op het gebied van wonen, werken, duurzame energie, mobiliteit, gezondheid, onze bodem en water, erfgoed, cultuur en ons groen een plek krijgen.