Nog even geduld, deze website is nog onder constructie.

Een klein deel van deze website is gevuld, zodat u een beeld krijgt hoe deze website eruit komt te zien. De website is medio 2022 af.

Ontwerp Zeister Omgevingsvisie

Op dit moment is het ontwerp van de Eerste Zeister Omgevingsvisie klaar. Deze kunt u vanaf 20 december 2021 bekijken. En van 17 januari tot 28 februari 2022 kunt u via een ‘zienswijze’ aangeven wat u ervan vindt. Binnenkort vindt u op de gemeentelijke website www.zeist.nl hier meer informatie over. Enkele hoofdlijnen uit deze visie hebben we alvast op deze website voor u samengevat. Let op: deze website is nog onder constructie en niet volledig actueel.

Opgaven in Zeist

Hier staan de belangrijkste opgaven per thema waar we in Zeist aan werken en die van invloed is op onze fysieke leefomgeving. 

Bekijk de ontwikkelingen
Vijver in het bos van Zeist (bomen zijn kaal)

Waarom een omgevingsvisie?

Iedere gemeente is verplicht een omgevingsvisie te maken wegens de Omgevingswet die (naar verwachting) ingaat per 1 juli 2022.

Lees verder over de omgevingsvisie
Luchtfoto van de wijk Nijenheim

Uw plan

Wilt u iets veranderen in de fysieke leefomgeving? Hier leest u wat u moet doen als u een plan wilt indienen.

Lees verder over uw plan
Speeltuin met rode glijbaan in buurt Staatsliedenkwartier