Waarden

Welke waarden zijn voor de gemeente Zeist belangrijk, zodat nu en in de toekomst de aantrekkelijkheid van Zeist en haar uniciteit behouden blijft?

De kernwaarde voor Zeist is een inclusieve samenleving met betekenisvol leven voor iedereen! En daar horen ook historisch gevormde waarden bij als stevig fundament voor nu en in de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat Zeist voor iedereen Zeist blijft.

De definitie van waarden die we hanteren is als volgt: Waarden zeggen iets over de kwaliteit van leven. Deze kwaliteiten zijn van groot belang voor een goed leven (in Zeist). Het is datgene wat voor jou als inwoner belangrijk is voor een goed leven. Voorbeelden:

  • ruimte voor natuur
  • veilig en rustig
  • kindvriendelijk
  • de aanwezigheid en het in stand houden van cultuurhistorie