Ruimtekaart van Zeist

Welkom bij de Ruimtekaart van Zeist! Oftewel: de Eerste Zeister Omgevingsvisie. Een visie die vertelt wat u moet weten over de leefomgeving van de gemeente Zeist: alles wat u hoort, ruikt, ziet en voelt. Of het nu uw eigen woonwijk is, de locatie waar u werkt of 1 van de vele parken en bossen.

Gemeente Zeist kent een eigen DNA, er spelen ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefomgeving en er zijn toekomst ambities. Op deze website komt u dit allemaal te weten, zelfs per kern en buurt van Zeist. Dus zoek uw eigen buurt op, en kom erachter wat er daar speelt en wat belangrijk is in uw buurt om te koesteren en versterken.

Betekenis Eerste Zeister Omgevingsvisie

Wat vinden we in de gemeente Zeist belangrijk voor onze fysieke leefomgeving? Welke kwaliteit moet behouden, beschermd of versterkt worden? Wat zijn typische karakteristieken van bepaalde buurten en wat betekent dat voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen? Welke maatschappelijke opgaven komen op ons af en hoe gaan we daarmee om?

Dit zijn slechts een paar vragen die beantwoord worden in dé visie van Zeist over onze ruimte: de Eerste Zeister Omgevingsvisie. Iedere gemeente in Nederland is verplicht om een omgevingsvisie te maken. Dit komt door de ontwikkeling van de Omgevingswet, een nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving die het Rijk heeft geïntroduceerd en die naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treedt.

Kaders

De eerste Zeister Omgevingsvisie geeft aan wat voor gemeente we willen zijn. De visie geeft aan welke strategische kaders er gelden voor (nieuwe) plannen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Het is een visie die gaat over alles wat je praktisch hoort, ruikt, ziet en voelt in de leefomgeving.

Het gaat hierbij niet alleen om de ‘harde’ (materiële) kant van onze leefomgeving, zoals gebouwen, natuur of andere ruimtelijkeordeningaspecten. Het gaat in deze visie ook om de ‘zachte’ (immateriële) kant; de wijze waarop we samenleven met elkaar. Een visie met oog voor bijvoorbeeld gezondheidsaspecten en ons cultureel erfgoed. Maar ook een visie die duidelijk is wat inwoners belangrijk vinden voor hun buurt. Wat is voor hen de gewenste ‘kwaliteit’ van hun leefomgeving? De kwaliteit komt terug in deze visie in termen van waarden.

Inzicht en overzicht stimuleert samenhang

Deze omgevingsvisie geeft inzicht en overzicht in wat gewenst is bij de inrichting van onze fysieke leefomgeving voor inwoners, ondernemers, externe partners, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtenaren. De visie laat in 1 oogopslag zien waarmee men rekening moet houden bij plannen in de fysieke leefomgeving, in plaats van dat dit versnipperd terug te vinden is in tal van beleidsstukken. Al deze informatie op een rij is belangrijk, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er speelt in Zeist en vooral dat er in samenhang goede keuzes gemaakt worden voor onze leefomgeving.

Gespreksinstrument over waarden

Wij zien deze visie ook als een belangrijk ‘gespreksinstrument’. Bij zowel het bereiken van de in de visie genoemde ambities, als bij het maken van keuzes in de toekomst, wordt dankzij deze visie éérst het gesprek gevoerd met belanghebbenden over waarden van het betreffende gebied waar het om gaat. Waarden geven de kwaliteit van een omgeving aan en daar gaat het uiteindelijk om. Pas daarna spreek je met elkaar over de opgave die op tafel ligt. De eerste Zeister Omgevingsvisie daagt uit om niet te vergeten waar het in het leven om gaat: kwaliteit!

Geldigheidsduur en actualiseren

De Zeister Omgevingsvisie heeft geen wettelijke actualisatieplicht. Deze eerste visie kent een looptijd tot 2026. Reden hiervoor is bijvoorbeeld dat er nieuwe informatie beschikbaar is over de uitvoering van verschillende onderzoeksrichtingen uit de Propositie van Zeist. Denk aan het bouwen van een nieuwe ‘kern’ bij station Driebergen-Zeist. Het kan ook te maken hebben met een andere (lokale) politieke koers die van invloed is op hoe we omgaan met onze fysieke leefomgeving. En denk tot slot aan nieuwe duurzame of technologische ontwikkelingen.

De omgevingsvisie en ander Zeister beleid

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving is de Zeister Omgevingsvisie na vaststelling door de gemeenteraad hét richtinggevende beleid. Dat wil zeggen dat als er plannen zijn die iets zullen veranderen in de leefomgeving, er zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden met dat wat er in deze omgevingsvisie staat. Dus aansluiten bij de waarden van een buurt, aansluiten bij ambities op het gebied van gezondheid of mobiliteit en nog veel meer. Dat willen ons college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad terugzien in de plannen.

De initiatiefnemer van een plan probeert dus zoveel mogelijk aan te sluiten bij de koers die deze omgevingsvisie aangeeft op tal van thema’s. De Zeister Omgevingsvisie is daarmee hét richtinggevende beleid voor andere beleidsstukken. Het biedt niet voor niets overzicht en daarmee inzicht voor iedere lezer die wil weten wat de gemeente Zeist en haar inwoners belangrijk vinden voor de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving.