Kernen van Zeist

Elke stad en elk dorp wordt in belangrijke mate gevormd door zijn ligging, de geografische locatie, de omgeving en door zijn (cultuur)historie.

Zo ook de 5 kernen van de gemeente Zeist. Te weten Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Bosch en Duin en Huis ter Heide. Iedere kern heeft een eigen identiteit en karakteristieken. En iedere kern bestaat uit tal van buurten. Zo kan het zijn dat inwoners zich eerder identificeren met een buurt, dan met de kern waar ze feitelijk onderdeel van uit maken.

Hieronder vindt u per kern een korte toelichting.