Natuurgebieden

Wij hechten aan onze groene leefomgeving; het weidegebied van de Kromme Rijn, de Stichtse Lustwarande en de bossen van de Heuvelrug. Het groen is tenslotte ons goud.

Het landschap is altijd al, en nog steeds, een belangrijke motor geweest voor de ontwikkeling van Zeist. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van ‘het Slot’ (complex). De gemeente Zeist ligt zowel op de Heuvelrug als in het rivierengebied van de Kromme Rijn, met daartussen het overgangsgebied van de Stichtse Lustwarande. Het landschap wordt daardoor bepaald. Een belangrijke kwaliteit is de overgang van een besloten hoger gelegen bosrijk gebied via een halfopen zone naar een open rivierengebied met uitzicht en landelijke wegen. Maar ook zogenaamde aardkundige waarden zijn belangrijk, bijvoorbeeld de stuifduinen op de Heuvelrug of de meanders (een lus water) van de Kromme Rijn.

Wat de geschiedenis, ver voor het ontstaan van Zeist zelf, heeft voortgebracht aan groene en landschappelijke kwaliteiten geeft Zeist haar uitstraling, identiteit en prettige vestigings- en verblijfsklimaat. Zeistenaren zijn daar terecht trots op!

Voor de toekomst zijn de volgende ontwikkelingen risicovolle uitdagingen voor onze natuurgebieden. Deze ontwikkelingen vergen een weloverwogen keuze van de mogelijkheden en beperkingen.

  • Verstedelijking, want niet alles is (altijd en overal) te combineren
  • Klimaatverandering met uitdagingen voor klimaatbestendig groen
  • Verdroging met effecten op de natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

Gekoppeld aan onze groene leefomgeving is ook de visie en ambities op het gebied van biodiversiteit. De gemeente Zeist wil zich de komende jaren meer inzetten voor biodiversiteit. Zo ligt er een ambitie voor verbindingen van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme rijn-gebied, met oversteekvoorzieningen bij drukke wegen.

Vijver in het bos van Zeist (bomen zijn kaal)

Utrechtse Heuvelrug

Ook wel ‘beboste Heuvelrug’ of het ‘Belvedèregebied’, bestaande uit een afwisseling van bossen, heiden, schraalgrasland en duingebieden.

Lees meer over Utrechtse Heuvelrug
Vijver met daarachter zich op landhuis Ma Retraite langs de Utrechtseweg

Stichtse Lustwarande

De Stichtse Lustwarande is één van de groene ruggengraten van de gemeente.

Lees meer over stichtse lustwarande
Groen grasveld met landgoed Blikkenburg daarachter

Landgoederen Stichtse Lustwarande

De Stichtse Lustwarande kent in en om Zeist verschillende toonaangevende landgoederen.

Lees meer over de landgoederen
Leuning van een brug met daarachter rivier de Grift in Nijenheim

Kromme Rijngebied

Dit 'buitengebied' ligt ten zuidwesten van de bebouwde kom van Zeist tot aan de gemeentegrens met de Bilt, Utrecht, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug.

Lees meer over kromme rijngebied
Vijver en grasveld van het Thorbeckeplantsoen met rechts een eiland

Het groen in Zeist ook binnen bebouwd gebied

Ook binnen de bebouwde kom van Zeist is er een zogenaamde ecologische structuur aanwezig.

Lees meer over groen in Zeist