Groen: natuur- en parkinclusief

Zeist is een gemeente met veel groen in de woonwijken en een rijkdom aan landschap in de vorm van bossen, parken, weilanden, lanen en bijbehorende flora en fauna (planten en dieren). Het is het DNA van Zeist.

Het landschap maakt op haar beurt ook weer onderdeel uit van grotere gehelen. Zoals het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of het Kromme Rijngebied en de Utrechtse Heuvelrug.

Onze rijkdom aan groen is doorgaans dé reden waarom inwoners in Zeist komen wonen. Ook voor veel bedrijven is de groene omgeving aantrekkelijk. Bovendien draagt al dat groen bij aan een gezonde leefomgeving en schone lucht.

Ook jongeren uit de jongerenraad geven aan de natuur in Zeist heel belangrijk te vinden. Als voorbeeld noemen ze het weidegebied in Zeist-West, het Sanatoriumbos in combinatie met recreatie en sport, het Hertenkamp, de prachtige ligging van Slot Zeist en het Wilhelminapark en het Walkartpark middenin het centrum.

Kaart van de Zeister waarde Groen: natuur- en parkinclusief

Deze plattegrond is een weergave van de Zeister waarde 'Groen: natuur- en parkinclusief'. Zo zijn de parken binnen de bebouwde kom weergegeven, zoals het Wilhelminapark, het Hertenkamp en het Walkartpark. Het grotere geheel van natuur en landschap waar Zeist onderdeel van is, staat ook op de plattegrond. Zoals de Utrechtse Heuvelrug in het oosten en het zuidelijker gelegen deel van de gemeente Zeist. En het Kromme-Rijngebied ten westen van Zeist. 

Let op: de plattegrond is illustratief en pretendeert niet compleet te zijn. Het geeft een indruk van deze waarde. 

Naar alle waarden van Zeist