Dorpse waarden met stadse allure

Zeist kent een voorzieningenniveau dat niet vanzelfsprekend is voor een gemeente van deze omvang. Denk aan een eigen ziekenhuis, een theater, een cultureel jongerencentrum en een breed winkelaanbod met een aantal regionaal bezochte topwinkels.

De omvang van de gebouwen in het centrum van Zeist en de lange Slotlaan, startend vanaf Slot Zeist met aan weerszijden parken; het roept een stedelijk gevoel op. Toch is Zeist geen stad. Inwoners verbinden zich niet met 'de stad', maar met het dorp of de buurt waar zij wonen. Die kleinschaligheid en nabijheid bepalen meer nog dan de stedelijke voorzieningen het karakter van Zeist. Dit zijn dorpse waarden.

Mensen kennen elkaar en zorgen voor elkaar. Ze willen zich inzetten voor hun omgeving. Dit blijkt ook uit de waarden die inwoners hun kern en buurt toedelen. De centrale strategische ligging en verbondenheid met de 'grote stad' Utrecht en de regio Utrecht, dragen eraan bij dat Zeist niet alleen een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor bewoners, maar ook voor bedrijven. Vooral rond de Utrechtseweg, maar ook op andere locaties, zijn bedrijven gevestigd die in de waarden van Zeist aansluiting vinden bij hun eigen identiteit, zoals het Wereld Natuur Fonds.

Kaart van Zeister waarde Dorpse waarden met stadse allure

Deze plattegrond is een weergave van de Zeister waarde 'Dorpse waarden met Stadse allure’. Op de kaart staan onder meer vestigingsplaatsen van bedrijven, naar het aantal arbeidsplaatsen. Ook de verschillende bedrijventerreinen die Zeist rijk is staan afgebeeld. Daarnaast is de zogenaamde werkzone van de Stichtse Lustwarande afgebeeld waar vele bedrijven zich hebben gevestigd.

Let op: de plattegrond is illustratief en pretendeert niet compleet te zijn. Het geeft een indruk van deze waarde.

Naar alle waarden van Zeist