Duurzaam

In Zeist gaan we respectvol om met onze natuur in al haar diversiteit.

Ergens groen weghalen wegens een andere prioriteit, zoals een woningopgave, betekent altijd dat er gecompenseerd moet worden. Voor wat hoort wat. In de regio werken we samen vanuit het Groen Groeit Mee-principe. Dat betekent: investeren in rood en grijs is evenredig investeren in groen. We nemen als Zeist deel aan het Groen Groeit Mee-pact. Dat wil zeggen: meer en beter groen in de Utrechts regio.

Daarnaast betekent duurzaam ook dat we investeren in duurzame energie. Dat onze leefomgeving zo is ingericht dat het bestand is tegen de opwarming van de aarde met hevige weersschommelingen tot gevolg (van extreme hitte tot heel veel regen). Alle initiatieven moeten bijdragen aan de verduurzaming van Zeist.

Naar alle waarden van Zeist