Groen in Zeist

Binnen de bebouwde kom van Zeist is er ook een zogenaamde ‘ecologische structuur’ aanwezig.

Ecologie staat voor de relatie tussen planten, dieren en de omgeving waarin zij leven die al dan niet beïnvloed wordt door de mens. Structuur staat in dit geval voor de samenhang tussen de leefgebieden (habitats) waarin dieren en planten zich bevinden.

We vinden het belangrijk in Zeist om oog te hebben voor deze ecologische structuur, en die ook te beschermen of te versterken. Met andere woorden: waardevol groen in Zeist binnen en buiten de bebouwde moet met elkaar worden verbonden voor nog meer kwaliteit.

Kenmerken

Wat zijn de kenmerken van deze structuur in de bebouwde kom van Zeist? Denk aan:

  • (Restanten van) reliëfrijk, droge heideschrale- en voedselarme bosgebieden in noordelijke delen van Zeist, zoals in de buurt Kerckebosch of het Lyceumkwartier.
  • Natte bosgebieden met veel water in het zuidwestelijke deel van Zeist, zoals rondom de Zeister Grift.
  • Parkachtige gebieden, zoals het Sanatoriumbos en ook de Brink.
Naar het natuurgebieden overzicht