Landgoederen Stichtse Lustwarande

De Stichtse Lustwarande kent in en om Zeist verschillende toonaangevende landgoederen. Ter beeldvorming staan er hier 3 genoemd.

Landgoed Wulperhorst

Dit landgoed behoort tot de ‘Groene Driehoek’ van Zeist. Eigenaren zijn Staatsbosbeheer en Het Utrechts Landschap. Wulperhorst wordt doorsneden door de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Over de spoorlijn liggen 2 vaste oversteekpunten van reeën. Doordat jaren geleden hekken zijn weggehaald en er nieuwe aanplant is geweest, is de oude trekroute van reeën tussen Wulperhorst en Blikkenburg hersteld. Er is een wandelroute tussen de Tiendweg en de Kromme Rijn.

Landgoed Blikkenburg

Het park van de buitenplaats Blikkenburg heeft vele oude bomen. Het natuurgebied Blikkenburg bestaat uit moeras, poelen, oude hakhout bosjes, een populierenbos en een nat schraalgrasland. Het ligt ten zuidoosten van Slot Zeist, aan de Blikkenburgerlaan. In dit kwelgebied zijn onder andere de waterviolier en kamsalamander te vinden. De natuurkern en de buitenplaats zijn niet toegankelijk; wel zijn er 2 lanen tussen Blikkenburg en Wulperhorst. Midden 19e eeuw waren Blikkenburg, Wulperhost en het Slot in handen van 1 familie, die de landgoederen verbonden met wandelingen en uitzichten.

Landgoed Schoonoord met Bunsingweide

Landgoed Schoonoord bestaat uit een landgoedpark en de lager gelegen landerijen De Bunzing (1820). De scholengemeenschap Schoonoord ligt binnen de vijvers van het parkdeel. Met de komst van het kantoor van het Wereld Natuur Fonds is in 2008 de restauratie van het landgoedpark uitgevoerd. Het parkgedeelte is vrij toegankelijk. De lager gelegen landerijen De Bunzing zijn in 2009 ingericht voor de natuur. Het is een belangrijk kwelgebied. Het Utrechts Landschap beheert park en landerijen. Met Wulperhorst en de natuurgebieden van Blikkenburg vormt Schoonoord een belangrijke ‘stepping stone’ tussen Heuvelrug en Kromme Rijn.

Naar het natuurgebieden overzicht