Bosch en Duin

Karakteristiek aan deze buurt is het wonen in het bos, deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), op grote (bos)kavels en haar bijpassende lanen. De tuinen zijn als bostuinen bestemd, en de kavels zijn zo groot, dat er nauwelijks onderscheid is tussen voor-, zij- en achtertuin. De wegen door Bosch en Duin zijn kilometers lang. Parken en plantsoenen ontbreken net als openbaar speelgroen.

De verscheidenheid in architectuur is groot; het landschap is het verbindende element en hét beeldkenmerk. De buurt is eigenlijk een ‘parkachtige opzet’ die in de loop der jaren behouden is  gebleven. De grove den is een zeer kenmerkende soort boom voor privéterreinen in deze buurt. De beplanting is vaak transparant. Er is meestal ruim zicht vanaf de wegen op de kavels. 

Plaatselijk heeft in de jaren 90 van de 20e eeuw verdichting plaatsgevonden in de wijk. Hier staat de bebouwing dichter op elkaar en dichter aan de weg. De kavels zijn hier ook dichter beplant. Er is geen sprake van  bedrijvigheid/bedrijventerreinen. Deze villabuurt heeft een scheiding tussen het ‘wonen’ en het ‘werken’. In het gebied zie je dan ook heel vaak wandelaars.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Bosch en Duin. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

De buurt Bosch en Duin is rijk aan een set van belangrijke waarden om te koesteren en te behouden. Onderstaande set van waarden is tijdens het participatieproces door de vereniging Bosch en Duin en omstreken ingebracht. Deze waarden zijn afkomstig uit de wijkvisie getiteld ‘Groene Longen van Zeist’.

Sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden

De vijf sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden van de verenigde bewoners in Bosch en Duin zijn:

 1.  Leefplezier in Bosch en Duin. Ruim wonen in het bos.
 2. Veilig wonen, ondanks de lage dichtheid.
 3. Groen- en faunabeleving.
 4. Sociale interactie door sociëteit, salon der kunsten, tennisclub en buurtcontacten.
 5. Thuiszorg door de aanwezige zorginstellingen.

Ruimtelijke kernwaarden

De zeven ruimtelijke kernwaarden van Bosch en Duin zijn:

 1. Wonen in het bos. De huizen zijn ondergeschikt aan het aanwezige bos.
 2. Voor een deel waardevolle architectuur. Tegengaan van landelijke, Belgische stijl.
 3. Bosch en Duin is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
 4. Ruime kavels om dit karakter te behouden. Geen gestapelde woningbouw en geen verdichting.
 5. Het volume van de woningen dient in verhouding tot de perceelsoppervlakte te staan.
 6. Het handhaven van de balans tussen woningen en het volume en aantal zorginstellingen.
 7. Geen doorgaand verkeer, maar woonstraten.

Ontwikkelingen en ambities

 • In de Propositie van Zeist 2020 is oog voor een duurzame transformatie van de N237, ook wel de ‘historische verbindingsweg’, de ‘Wegh der Weegen’ én de bekende ‘Amersfoortseweg’ genoemd. Een weg waar zowel buurt Bosch en Duin als buurt Huis ter Heide aan liggen, maar daardoor wel gescheiden worden. De N237 functioneert vooral als sluipverkeerroute voor  (boven)regionaal verkeer. Bovenregionaal belang prevaleert boven lokaal belang en hierdoor is er geen sprake van een aangenaam verblijfsklimaat rondom de Amersfoortseweg. Om de verblijfskwaliteit te vergroten dient het doorgaande autoverkeer te worden ontmoedigd. In de geest van de waarden van Zeist kunnen we met deze ingrepen van de N237 een ware  Amersfoortse Lustwarande maken.
 • De bestaande gebouwde omgeving is het referentiepunt voor nieuwe en/of te wijzigen bebouwingen. Dat wil zeggen dat een bouwkundige toevoeging of verandering dient te passen binnen deze kwalitatieve structuur, dus de typologie en detaillering evenals kleur- en materiaalgebruik.