Austerlitz

Austerlitz vindt zijn oorsprong in 1804 met de komst en vestiging van het Franse leger onder leiding van generaal Auguste De Marmont. Het strakke rechthoekige patroon in het dorp herinnert nog aan de aanwezigheid en opzet van het legerkamp.

De bosranden, het plein en de tuinen bepalen in hoofdlijnen de sfeer van het dorp. Na de Tweede Wereldoorlog zijn kleinschalige nieuwbouwbuurten aan de rand van het dorp ontwikkeld. Het relatieve isolement in de bossen heeft op zijn beurt weer bijgedragen aan de grote gemeenschapszin in Austerlitz, die zich onder meer uit in de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt.

Centraal punt in het dorp is het Dorpsplein. Het Dorpsplein vormt samen met het groengebied tussen de Schoolweg en de Weideweg een belangrijk ensemble binnen Austerlitz. In de buurt van dit pleintje zijn enkele kleinschalige voorzieningen gevestigd. In het buitengebied, net buiten de bebouwde kom, liggen een sportpark, een manege en een begraafplaats.

Austerlitz ligt in het boslandschap van de Utrechtse Heuvelrug en maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De bossen zijn in eigendom en beheer bij natuurbeherende instanties.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Austerlitz. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

Vereniging Austerlitz Belang heeft tijdens het participatieproces de volgende waarden ingebracht:

  • Een gezonde leefomgeving is een groot goed in Austerlitz. Het dorp is ruim opgezet binnen vastgestelde contouren waarbuiten niet gebouwd mag worden. Binnen de contouren verrijzen nieuwbouwwijken. Verder zijn er wellicht nog kleine mogelijkheden, zoals de verbouwing van Het Lokaal. Austerlitz is geheel omgeven door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Dat garandeert schone lucht en veel mogelijkheden tot bewegen. 
  • Austerlitz kenmerkt zich door saamhorigheid. De zorgstructuur van professionals en vrijwilligers sluit naadloos op elkaar aan. Er wordt naar elkaar geluisterd zonder de regie over te nemen. De zorgstructuur heeft als resultaat dat er zowel seniorenwoningen als starterswoningen zijn.
  • De kleinschaligheid in Austerlitz is onze kracht, maar deze moet regelmatig goed bekeken worden. Kleinschaligheid: ja, maar de voorwaarden voor goed functioneren van het dorp moeten gekoesterd en zo nodig uitgebreid worden. Denk hierbij aan: Het hart van Austerlitz en ‘Austerlitz Zorgt’, De Oude Kamp, de kapper, de supermarkt en niet te vergeten het openbaar vervoer. Ook een goed telefonisch en wifi-bereik zijn van groot belang. Hier valt nog wat te verbeteren. Zo ook de vaak te hoge snelheid van het verkeer, dat zich niet van de kleinschaligheid en de waarde daarvan bewust is.
  • Austerlitz is een dorp van zo’n 200 jaar oud en is onder bijzondere omstandigheden ontstaan: de aanwezigheid van het leger van Napoleon en de sleep van activiteiten die daarbij horen. Tekenen van deze aanwezigheid zijn nog steeds zichtbaar in het bos. Het gedenkteken de Pyramide is nog steeds een grote trekpleister. De plekken in het bos waar de keuken, de paarden of de tent van De Marmont zich bevonden, zijn nog steeds te zien.
  • Dit cultureel erfgoed trekt jaarlijks grote aantallen mensen.

Ontwikkelingen en ambities

  • Het behouden van het dorpse en kleinschalige karakter is uitgangspunt van beleid. Door de ligging in het bos is het van groot belang dat de bouw geen te groot contrast vormt met de omgeving. Dit betekent dat aangesloten dient te worden bij de kleuren en materialen die bij een bosgebied passen. Ook qua schaal van de bebouwing mogen geen afwijkingen bestaan. Een moderne vormgeving wordt toegestaan. 
  • Sportpark Austerlitz. Aantrekken nieuwe gebruikers voor nog aantrekkelijker en multifunctioneel sportpark.
  • In de Propositie van Zeist 2020 zijn de buurten (en kernen) Austerlitz en Den Dolder aangewezen als plaatsen waar er een versterking mogelijk is in recreatie en ontmoeting. Zie hiervoor ontwikkelkans 1. Ook sluit onderzoeksrichting 4 ‘Recreatiepoorten naar de Heuvelrug’ hierop aan. Namelijk dat er onderzocht kan worden of de toeristische functie van Austerlitz en Den Dolder versterkt kan worden tot recreatiepoorten naar de momenteel versnipperde toegankelijke natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Deze buurten/kernen ontwikkelen zich naar een uitvalsbasis naar de natuur. Ze voorzien hiermee niet alleen in een regionale behoefte, maar bieden ook werkgelegenheid. Deze recreatieve functie zou uiteraard natuurinclusief en duurzaam moeten worden ingevuld met een focus op luwe recreatie.
  • De warmtetransitie in de gemeente Zeist, die zorgt voor een aardgasvrij Zeist in uiterlijk 2050, is vastgelegd in de Transitie Visie Warmte (TVW). In die visie is Austerlitz 1 van de buurten waar op korte termijn verkenningen plaatsvinden om stap voor stap aardgasvrij te worden.