Deze buurt omvat de Afrikaandersbuurt, gelegen ten noorden van de Steynlaan tot aan de Dalweg. In het oosten vormt de Boulevard de begrenzing. Vervolgens loopt deze aan de andere zijde van de Bergweg verder tot aan de Oude Arnhemseweg met als grens de Schaerweijdelaan en aan de andere zijde de Voorheuvel. Deze buurt bevat monumentale woningbouwcomplexen en structuren, die we nu en in de toekomst koesteren en in ere houden.

Het zijn zoals je kunt zeggen de arbeidersbuurten van vroeger, kleinere woningen, maar met grote achtertuinen voor onder andere de eigen moestuinen. In deze buurt is vooral het woningbouwcorporatieareaal terug te vinden met aanvullend de ‘bloemenbuurt’, die bestaat uit voornamelijk particuliere woningen.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Centrumschil Noord. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

  • Groen: het groen in de buurt is belangrijk, maar heeft niet altijd een hoge kwaliteit. Dat zou naar de toekomst versterkt mogen worden.
  • Goede werklocatie

Ontwikkelingen en ambities

  • De Woningbouwcorporaties hebben een meerjarige planning voor de renovatie van hun complexen.
  • De voormalige supermarkt Hoogvliet aan de Dwarsweg is door RK Woningbouwstichting Zeist gekocht om te verbouwen naar woningen voor onder andere zorginstelling Reinaerde.
  • Er vindt een bouwontwikkeling plaats op het voormalig terrein van de Gamma aan de Geiserlaan voor woningen, deels sociale huur- en deels vrijesectorwoningen.
Naar alle buurten van Zeist