Deze buurt heeft statige kantoorvilla’s, karakteristieke woningen en veel groen, maar ook grotere bebouwingscomplexen voor diverse functies met wisselende uitstraling. Daarnaast is het gebied enkele monumentale panden rijk, zoals Villa Blanda, Eikenstein en Villa Charema. Het gebied maakt onderdeel uit van de Stichtse Lustwarande.

Er gaat veel veranderen in het gebied rond de Utrechtseweg-Noord. De penitentiaire inrichting Eikenstein, eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, is in het voorjaar van 2016 uit haar pand vertrokken. TNO en Rabofacet gaan dit gebied in de komende jaren ook verlaten. Daarmee komt een groot aantal locaties beschikbaar voor (her)ontwikkeling. Het is voor de gemeente én inwoners een goede kans geweest om deze ontwikkelingen te onderzoeken en de vertaling te maken hoe het gebied mooier en aantrekkelijker gemaakt kan worden. Met als doel: een omgeving waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. En met een uitstraling die past bij de prachtige, monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Utrechtseweg. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

  • Duurzaam.
  • Werken.
  • Toerisme en recreatie.
  • Cultuurhistorie. De buurt Utrechtseweg herbergt een aantal belangrijke landgoederen, als onderdeel van de Stichtse Lustwarande.
  • Kindvriendelijkheid. De buurt herbergt een aantal speelplekken die vooral voor jongeren van grote waarde zijn (trapveldje Laan van Eikenstein/Utrechtseweg).
  • Groen. Het Pestersbosje is een belangrijke waarde voor de buurt en maakt onderdeel uit van de Stichtse Lustwarande. De monumentale groenwaarde moet behouden blijven. Verder zouden de groene kwaliteiten, zoals park De Brink, meer beschermd mogen worden

Bijzondere natuurwaarden (onder andere)

  • Venwitsnuitlibel in de waterpartijen langs de Dreef.
  • Kale rode bosmier langs de Utrechtseweg (inmiddels helaas verdwenen).
  • Stadsvogels als huismus en gierzwaluw en vleermuizen.
  • Eekhoorn.

Ontwikkelingen en ambities

In de gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord worden de drie ambities voor het gebied beschreven:

Het versterken van de identiteit en uitstraling van de Stichtse Lustwarande

Het ruimtelijk beeld van de Stichtse Lustwarande is zo waardevol dat de identiteit en uitstraling van het gebied nog sterker wordt gemaakt. 

De Utrechtseweg is en blijft een kralensnoer van verschillende deelgebieden met een diversiteit aan functies en uitstraling.

De voormalige tuchtschool Eikenstein aan de Utrechtseweg in Zeist gaat een nieuwe toekomst tegemoet als historisch hart van een inclusief en duurzaam woongebied. Het wordt ontwikkeld door een projectontwikkelaar.

Een robuust Groen Raamwerk

Het groene raamwerk van de Stichtse Lustwarande wordt ontwikkeld tot een robuust netwerk van groenverbindingen. Waarbij de groene omgeving uitnodigt tot ontmoeten. Het gebied moet een kralensnoer blijven van locaties met verschillende functies. Dat kunnen de voormalige monumentale buitenplaatsen zelf zijn.

Een duurzame en gezonde leefomgeving: de Gezonde stad

In het gebied wordt uitgegaan van ontwikkelingen in een duurzame en gezonde leefomgeving: klimaatneutraal, levensloopbestendig en flexibel. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Daarmee krijgt het gebied een toegevoegde kwaliteit: de wijk van de toekomst.

Gezien de vele werklocaties die vrijkomen, geldt aanvullend op bovenstaande ambities ook dat de bedrijfsmatige bestemmingen die vrijkomen, behouden blijven. Dit kan gecombineerd worden met nieuwe huisvestingsconcepten zoals ‘serviced offices’ en ‘co-working spaces’.