Er is weinig sprake van bebouwing, woonwijken en de focus ligt vooral op het behouden en koesteren van het groen. Anders dan in het weidegebied, is er meer actieve recreatie in Blikkenburg, met haar voetbalvelden, volkstuinen, skatebaan en speelpark met restaurant (Blik en Burgers).

Ook mag ‘landgoed Blikkenburg’ niet vergeten worden. Dit landgoed ligt ten zuidoosten van Slot Zeist, aan de Blikkenburgerlaan. Het klassieke, statige, witte huis en het park zijn aangelegd rond 1850. Maar Blikkenburg is – of was – meer dan wat het oog ziet. Het 19e-eeuwse woonhuis ligt namelijk niet ver van de plaats van waar vroeger een echte ridderhofstad met een slotgracht stond: kasteel Blikkenburg.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van de buurt rondom Weidegebied en Blikkenburg. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

  • Natuur. Blikkenburg is onderdeel van het unieke Kromme-Rijnlandschap, kent hoge natuurwaarden, onder andere door de aanwezige kwelnatuur en is een schakel in de natuurcorridor.
  • Biodiversiteit. Het gebied kent een rijke biodiversiteit; een belangrijke waarde voor de toekomst.
  • Ecologie. Met het weide-, grienden- en kwelwatergebied omvat het gebied belangrijke ecologische waarden. Tegelijkertijd maakt het onderdeel uit van een ecologische verbinding.
  • Diervriendelijkheid. In het gebied zijn belangrijke faunapassages gelegen, zoals in de vorm van wildviaducten.

Ontwikkelingen en ambities

  • Cultuurhistorische elementen Kromme-Rijngebied zichtbaarder maken.
  • Oude structuren in het landschap blijven behouden zowel in bossen als weilanden.
  • De gemeente zet zich in voor behoud van historische elementen.
  • Behoud en versterking natuur en faunapassages