Daarna heeft hier zich een aantal bedrijfjes gevestigd en zijn enkele woningen gebouwd. In de loop der tijd hebben zich hier meer bedrijven gevestigd. De woonfunctie is hiermee beperkt tot slechts een paar rijtjes langs de Odijkerweg, in de buurt van het station. De bedrijvigheid op het grondgebied van Zeist bestaat uit enkele kantoren en een autobedrijf. Dit gebied valt binnen de Stichtse Lustwarande en daarmee in een zeer groene landschappelijke omgeving.

Het is in feite de groene toegangspoort! Het stationsgebied van Driebergen-Zeist is inmiddels volledig opnieuw ingericht om de knelpunten in dit gebied op te lossen. Eind maart 2020 is het gebied opgeleverd. Het stationsgebied is een compacte OV-knoop geworden. Het aantal sporen is uitgebreid naar 4. De N225 (Driebergseweg-Hoofdstraat) loopt in beide richtingen met dubbele rijbanen onder het spoor door met een tunnel. Het nieuwe busstation werd geopend in 2017. Ook werd in 2018 een nieuwe parkeergarage voor bijna 600 auto’s in gebruik genomen.

Naast de infraplannen voor het stationsgebied, willen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist ook het gebied rondom het station vernieuwen. Het gebied heeft veel potentie om uit te groeien tot een bijzondere plek voor reiziger, bewoner, ondernemer en recreant. Om een duurzaam knooppunt te realiseren, is samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen de ‘Gebiedsvisie Stationsomgeving Driebergen-Zeist 2030’ opgesteld. De gemeenten laten het aan de markt over om plannen te maken voor de verschillende kavels in het gebied. Dit noemen we ‘organische gebiedsontwikkeling’. Drie leidende thema’s zijn:

 1. Landgoed.
 2. Duurzaamheid in de zin van maximale inspanning voor een duurzaam ontwerp.
 3. Duurzame bouw en duurzaam gebruik.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van de buurt rondom station Driebergen-Zeist. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

 • Bereikbaar. Het station vertegenwoordigt een belangrijke waarde in de vorm van OV-bereikbaarheid.
 • Hoogwaardige werklocatie (economisch waardevol).
 • Duurzaam.
 • Veilig.
 • Historisch en cultureel.
 • Groen. De nabijheid van het groen is een belangrijke waarde die ook voor de toekomst uitgedragen mag worden.

Ontwikkelingen en ambities

In de Propositie van Zeist 2020 geeft onderzoeksrichting 2 aan dat onderzocht wordt in hoeverre station Driebergen-Zeist voor een nieuwe kern kan zorgen binnen de gemeente Zeist. Economische groei rondom station Driebergen-Zeist past namelijk bij het vinden van een oplossing voor vraagstukken in Zeist, zoals de roep om middeldure woningen en bereikbare kantoorlocaties. De onderzoeksrichting betekent dus:

 • De ontwikkeling van een nieuwe, unieke kern met eigen identiteit in een landschappelijke omgeving
 • Een aanvullend woon- en werkprogramma dat Zeist versterkt 
 • Met gevoel voor de historie en aanwezige natuurwaarden
 • Optimaal bereikbaar
 • Een plek voor ontmoeting en verblijf
 • Een recreatieve toegangspoort voor de Heuvelrug en het Kromme Rijngebied