Buurt Patijnpark

Deze buurt heeft een rijke historie van ontstaan om te delen. Het Patijnpark ligt op de Utrechtse Heuvelrug, in een gebied dat in het verleden deels tot de buitenplaatsen Ma Retraite en Schaerweijde behoorde.

In de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond grote behoefte aan arbeiders- en middenstandswoningen. Men kon echter niet op elke willekeurige plek een arbeidersbuurt bouwen. Ten noordwesten van de Van Reenenweg lag een uitgestrekt bos- en heidegebied, doorsneden door de Schaerweijdelaan (een oude schapendreef). Langs deze weg was al enige bebouwing aanwezig. Deze woningbouw was de aanzet voor de bouw van andere arbeiderscomplexen.

De buurt is gefaseerd gebouwd door verschillende woningbouwverenigingen en ontwikkelmaatschappijen. De geplande wegen lieten een rechthoekig patroon zien, dat gedeeltelijk op de oude bospaden was ontworpen. Ten westen van de Schaerweijdelaan is dit deel van de buurt ook zo gerealiseerd. 

Vanaf 1920 werd de buurt verder aangelegd, maar volgens een geheel ander stedenbouwkundig ontwerp. Het rechte stratenpatroon werd vervangen door de gebogen en rechte straten, onderbroken door pleinen van verschillende vorm en afmeting. Door de tijd ziet men in de bouw de toegenomen welvaart terug. De eerstgebouwde woningen zijn arbeiderswoningen, vervolgens kleine middenstandswoningen en tenslotte zijn de grotere woningen met een ruimere opzet gebouwd.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Patijnpark. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

Ontmoeting. Voor de buurt én zeker ook voor de rest van Zeist is het Kunstenhuis een culturele ontmoetingsplek waar mensen hun artistieke talenten kwijt kunnen en geïnspireerd worden.