Om te beginnen is deze buurt rijk aan groen en natuur. En de inwoners beschouwen haar ook als een bijzondere wijk. De buurt heeft een centrale ligging in het land, is omsloten door bos en bezit over de monumentale zichtas zoals aangelegd vanuit het Slot Zeist. De lanenstructuur is naast het vele groen, ook zeer kenmerkend.

Deze buurt kent een grote diversiteit aan woningtypen, waarbij het voornaamste type huis de jarendertigwoning is met een royaal perceel. De buurt vindt het belangrijk dat het type woningen, op een ruim particuliere kavel met vrijstaande huizen en een diepe voor- en achtertuin, behouden blijft. Het geeft het karakter en de identiteit weer van de buurt. De meeste woningen zijn gebouwd tussen 1920 en 1930. Daarnaast biedt deze buurt onderdak aan onderwijsinstellingen, een kinderopvang, een ziekenhuis, de hoofdvestiging van de Vogelbescherming, sportverenigingen en jeugdzorginstellingen.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Lyceumkwartier. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

De vereniging Lyceumkwartier Zeist heeft in 2018 een wijkvisie opgesteld, getiteld Visie Leefomgeving Zeister Lyceumkwartier. In de daaraan gerelateerde waardenpropositie Leefwijk Lyceumkwartier wordt expliciet aandacht besteed aan de waarden die zij voor deze wijk – nu en in de toekomst – van belang vindt.

Sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden

De 5 sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden van de verenigde bewoners van Het Lyceumkwartier zijn:

 1. Woon- en leefplezier Lyceumkwartier.
 2. Groenbeleving.
 3. Gastvrijheid.
 4. Veiligheid.
 5. Biodiversiteit stimuleren.

Ruimtelijke kernwaarden

De 5 ruimtelijke kernwaarden van de verenigde bewoners van het Lyceumkwartier zijn:

 1. Onlosmakelijke component van de groene, ecologische noord-zuid corridor door Zeist.
 2. Unieke groenmonumentale zichtassen uit oorspronkelijk ontwerp Slot Zeist (wijkstructuur).
 3. Ruime kavels voor behoud van groene allure en éénheid van lommerrijk beeld.
 4. Naleving van het Servituut Schaerweijder Bosschen.
 5. Jarendertigarchitectuur van woningen en instellingen. 

Voor verdere duiding en onderbouwing van deze waarden (inclusief sfeer- en streefbeelden) wordt verwezen naar de Waardenpropositie Leefwijk Lyceumkwartier (versie 1 d.d. 29 januari 2021).

Ontwikkelingen en ambities

 • Oude historische structuren in het landschap blijven behouden, zowel in aangrenzende bossen als weilanden.
 • De ruim opgezette villawijken van Zeist zijn erg waardevol vanwege hun opzet van rechte en gebogen structuren. Samen met de royale laanbeplantingen en privégroen geven deze buurten een groen en rustig karakter. De plaatsing op ruime kavels is tevens waardevol (uit welstandsnota Zeist 2010).