De buurt ligt op de terreinen van het voormalige landgoed Kersbergen, dus binnen de invloedssfeer van de Stichtse Lustwarande. Maar een groot deel van de buurt ligt ook in de weidegronden van het Kromme-Rijngebied. De buurt wordt doorsneden door de Zeister Grift en door de voormalige Koppeldijk (nu Godfried van Seijstlaan). De grotendeels vooroorlogse woonwijken in deze buurt(en) liggen ten westen van Zeist op het grondgebied van de voormalige buitenplaats ‘Kersbergen’.

Kenmerkend voor zowel Griffensteijn als Kersbergen, is niet alleen hetzelfde type bouwstijl, maar ze beschikken ook ieder over een welbekend plantsoen: het Kersbergenplein en het Griffensteijnseplein. Rondom deze plantsoenen zijn in feite de huizen met relatief grote percelen gebouwd. 

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Griffensteijn en Kersbergen. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

  • Rust en ruimte. Het is een rustige, voetgangersvriendelijke buurt die ruim is opgezet.
  • Monumentaal. Het Griffensteijnseplein omvat een monumentaal jarendertigensemble dat van waarde is voor de buurt. Zowel de panden 12 en13 als de groene opzet zijn hierbij van belang.

Ontwikkelingen en ambities

Bij ontwikkelingen of ambities op bouwkundig vlak, richt de welstandstoezicht zich op behoud van de bestaande kwaliteiten van deze buurt. En voor bebouwing aan onder meer het Griffensteijnseplein gelden aanvullende criteria, vanwege de sterke eenheid aan bouwwerken rondom het plantsoen.