In de indeling van buurten en kernen bevat deze buurt ook het woongebied en het bedrijventerrein. We willen de kwaliteit van dit gebied verbeteren voor zowel wonen als recreatie. Op dit moment wordt er samen met belanghebbenden een gebiedsvisie gemaakt.

Toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving voor dit gebied, deze buurt, moeten zoveel mogelijk aansluiten op wat deze gebiedsvisie zal voorschrijven. Het bestaat onder andere uit Landgoed Dijnselburg met een voormalige functie als Bisdom. Daarnaast staat deze buurt bekend om haar recreatievoorzieningen als sporthoek Dijnselburg met sporthal en atletiekbaan, een zwembad en een camping.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Dijnselburg. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

  • Sportvoorzieningen. Belangrijke sportvoorziening voor Zeist, door clustering kan een groot aanbod overeind blijven. 
  • Ontmoeting. De sportvoorzieningen zijn een belangrijke plek voor ontmoeting tussen verschillende groepen mensen.
  • Historisch.
  • Oog voor natuur en landschap.
  • Bescherming van waterkwaliteit en drinkwater door het waterwinpark De Waterbron. 

Ontwikkelingen en ambities

  • Versterken van recreatie, cultuurhistorie en natuur.
  • Meer ruimte bieden aan bedrijven in industrie, logistiek en bouw, om aan stijgende vraag te kunnen voldoen.
  • Vernieuwing en intensivering van het bedrijventerrein (openbare ruimte en panden).