Ook de overplaats van Ma Retraite, ten zuiden van de Utrechtseweg, werd verkaveld. "Aan het verlies van natuurschoon langs het desbetreffende gedeelte van de Utrechtseweg wordt enigermate tegemoet gekomen door uitsparing van het terrein met vijver", aldus de directeur gemeentewerken aan het college van B&W in 1932.

De Dichtersbuurt ligt in de achterste zone van de Stichtse Lustwarande en heeft een monumentale uitstraling. De huizen zijn ruim, de voortuinen relatief ondiep. Voortuinen en grote bomen op de achterterreinen spelen een grote rol in de groene beeldvorming. Er is niet veel afwisseling in het type bebouwingen.

Bijzonder onderdeel van deze buurt is het Jan Luijkenlaantje: een laantje evenwijdig aan 2 woonstraten, waaraan achtertuinen grenzen. Het vormt een groene oase in de buurt en is het restant van de buitenplaats Ma Retraite.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van de Dichtersbuurt. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

  • Groene karakter. De nabijheid van de landgoederen van de Stichtse Lustwarande en het boomrijke karakter, met herkenbare lanen, zijn waardevol voor de buurt.
  • Rustig en karakteristiek. De buurt heeft een rustige leefomgeving te bieden, met karakteristieke elementen, zoals krachtige laanstructuren.
  • Goede voorzieningen.