Met onder andere een gezondheidscentrum, een moskee (Marokkaans), veel winkelaanbod, woningen, een sporthal en een wijkservicepunt om samen te komen (de Koppeling), is deze buurt zeer aantrekkelijk voor alle inwoners uit aangrenzende wijken.

De afgelopen jaren is De Clomp volledig geherstructureerd. De aanleiding voor de herontwikkeling van De Clomp komt voort uit het gegeven dat de bebouwing en stedenbouwkundige principes van het winkelcentrum stamden uit het eind van de jaren 70 van de 20e eeuw en niet meer voldeden aan de wensen en eisen van de gebruikers van het gebied. Zowel ondernemers als bezoekers ondervonden problemen van de verouderde structuur. Doordat het centrum verborgen lag en het winkelcentrum vooral naar binnen was gericht, was het lastig de consument te bereiken.

Minstens 2 forse ingrepen waren noodzakelijk om het introverte karakter van het centrum om te buigen tot een uitnodigend centrum. De stedenbouwkundige structuur moest transparant en open worden, zodat het centrum zich beter kon presenteren aan de gebruikers daarvan. De tweede ingreep was het herschikken van de functies in het gebied. De winkels en de voorzieningen moeten zo gepositioneerd worden dat er meer levendigheid en activiteit ontstaat. De introductie van woningen en doorgaande routes zijn hierbij belangrijke factoren. 

Om dit te bewerkstelligen dienden de sporthal, het gezondheids- en wijkcentrum en het winkelcentrum in zijn geheel te worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Daarnaast zijn woningen toegevoegd.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt De Clomp. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

  • Bereikbaar.
  • Gezond.
  • Wonen en werken.
  • Identiteit.
  • Samen.
  • Cultuur.