Er is een enorme variatie in richtingen van de bebouwing. Dit leidt tot vreemd gevormde restruimtes, maar wel tot een knus beeld. 

Vrijwel alle woningen hebben voortuintjes. Het openbaar groen bestaat voornamelijk uit straatbomen in verharding (vaak parkeerplaatsen). Er is ook het Pestersbosje, zie ook Tuinhistorisch onderzoek Pesterbosje

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Crosestein. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

  • Groen. Het Pestersbosje is een belangrijke waarde voor de buurt en maakt onderdeel uit van de Stichtse Lustwarande. De monumentale groenwaarde moet behouden blijven.

Ontwikkelingen en ambities

  • Optimaal bereikbaar voor bus, fiets en auto.
  • Een plek voor ontmoeting en verblijf.
  • Een rustige en inspirerende omgeving voor een wandeling.