Deze buurt is net als Centrumschil Noord, ook uit het begin van de 20e eeuw. De straatjes zijn net zo smal en de bebouwing is veelvuldig en vooral dicht op elkaar. Er staan in veel straten rijen kleine sierboompjes en die zijn erg belangrijk, want die zorgen voor een balans tussen veel ‘steen’ en toch ook een beetje ‘groen’.

Het Wilhelminapark ligt in de historische structuur van het Slot, maar heeft haar eigen historische waarde. De bouw van dit villapark kan worden beschouwd als de eerste stap in de wijkontwikkeling van Zeist. De buurt oogt statig. De voortuinen zijn klein, maar zeer beeldbepalend voor het groene karakter van het villapark. Het straatbeeld is intiem door de smalle straten. Het straatbeeld
wordt overwegend bepaald door bomen op particulier terrein. Het park zelf is een groene oase met een vijver en een heuvel, op korte afstand van het centrum. 

De hele buurt is inmiddels beschermd stads- en dorpsgezicht op grond van de Monumentenwet.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Centrumschil Zuid. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

  • Groen. Het Walkartpark is een aantrekkelijk en rustig park middenin het centrum van Zeist, dat in haar huidige opzet en functie gekoesterd dient te worden.
  • Cultuurhistorie. Het Wilhelminapark is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht en een voorbeeld van een als villapark opgezette woonwijk.

Ontwikkelingen en ambities

  • De bedrijfspanden aan Nooitgedacht worden door een projectontwikkelaar in samenwerking met omwonenden en de gemeente ontwikkeld tot woningbouw.
  • Op de lange termijn, tussen 2020 en 2050, wordt deze buurt ook aardgasvrij gemaakt.
  • Als het gaat om het Wilhelminapark, is het groene sfeerbeeld bepaald door de ingerichte privétuinen. Het behoud hiervan wordt gekoesterd, dan wel aangemoedigd.