Er wordt ook wel gezegd dat het centrum ‘de ketting is die de verschillende parels van Zeist aan elkaar rijgt’. De Slotlaan is en blijft de identiteitsdrager voor het centrum van Zeist. We vinden het belangrijk dat het centrum dé ontmoetingsplaats is voor Zeistenaren en andere inwoners uit de regio.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Centrum - Carré. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

Motto van het centrum is: Groen, Gezond en Gastvrij. Dit zegt ook gelijk iets over de kernwaarden van deze buurt:

 • Natuur in de zin van (fleurige) beplanting, bomen, parken (zoals het Walkartpark), waterpartijen.
 • Gezondheid in de zin van kinderen en jongeren die uitgedaagd worden om te bewegen, winkels met duurzame producten die bijdragen aan de gezondheid, ontmoetingsplekken, het stimuleren van het gesprek, van de fiets of wandelen.
 • Vermaak in de zin van een gezellig verblijfsgebied, speelplezier, uitnodigende horeca, veelvuldig en divers winkelaanbod.

Andere waarden die belangrijk zijn voor het centrum van Zeist en die door inwoners zijn benoemd tijdens het participatieproces

 • Historisch en cultureel. De inrichting en beleving van het centrum moet aansluiten bij de rijke cultuurhistorie van het gebied. Denk aan de lanenstructuur van bomen of de gevels van panden.
 • Bereikbaar. Een centrum, bij uitstek het winkelgebied, dat bereikbaar blijft voor zowel auto, fiets als wandelaars. Met nadruk op de laatste twee groepen, waardoor het centrum an sich ‘autoluw’ is.
 • Dynamiek en voorzieningen. Het Carré vormt met haar winkels en andere voorzieningen het bruisende centrum van Zeist en is een belangrijke ontmoetingsplek. Een groot aantal inwoners vindt dat dit ‘bruisende’ veel meer mag. Meer evenementen, het gemis van 1 centrale ontmoetingsplek om elkaar te zien, mogelijk een andere plek voor de weekmarkt en zo min mogelijk auto-, bus- en vrachtverkeer. Ondanks grote aanpassingen aan het centrum de afgelopen jaren, zijn er volgens inwoners nog te veel mensen die het centrum van Utrecht, Veenendaal of Amersfoort verkiezen boven het centrum van Zeist.
 • Wonen. Naast alle dynamiek is het Carré ook een fijne plek om te wonen, met verschillende buurten met een groot saamhorigheidsgevoel.
 • Fietsvriendelijkheid. De fietsvriendelijke omgeving is een belangrijke waarde, die naar de toekomst verder versterkt mag worden, zodat het gebied toegankelijk en doorsteekbaar blijft op de fiets.
 • Ondernemerschap. Het hoge aandeel zelfstandig ondernemers in het centrum geeft het winkelgebied kleur en eigenheid.

Ontwikkelingen en ambities

 • Het centrum van Zeist heeft een regionale positie. De ambitie is om langdurig te investeren in het centrum om deze positie te versterken, met een levendig centrum met horeca en culturele functies. In aansluiting hierop is in de Propositie van Zeist 2020 een onderzoeksrichting opgenomen die inhoudt dat we inzetten op de transformatie van het centrum met een compactere kern. Deze kern bestaat vooral uit winkels met horeca, de Slotlaan, ‘the place to buy’. Hieromheen ligt een zone, het transformatiegebied, met een menging van wonen, werken en maatschappelijke voorzieningen met mogelijk een enkele ambachtelijke nichewinkel of atelier en beperkte horecamogelijkheid, ‘the place to be’. De zone daaromheen legt de verbindingen met de omgeving, het aanloopgebied met lanen, water en groen van hoge kwaliteit, de groene aders.
 • Daarnaast is het centrum hét visitekaartje van de gemeente en die uitstraling moet het centrum dan ook hebben en behouden. Daarom zijn de afgelopen jaren vele wijzigingen in de fysieke leefomgeving aangebracht, zodat het centrum nog meer tot bloei komt en daadwerkelijk ‘groen, gezond en gastvrij’ is. Denk aan een verdwenen ‘tunneltje’, meer groen, meer speelplezier en autoluw. Uiteindelijk willen we dat bezoekers lang in het centrum verblijven, met kwalitatief goede parkeervoorzieningen voor auto en fiets, goede bereikbaarheid met het OV en dat er sprake is van gezond ondernemerschap, want vooral het centrum van Zeist heeft een grote detailhandelsector. 
 • Grootschalige winkelformules buiten het centrum zijn niet toegestaan, sterker nog, de ambitie is dat er meer en meer concentratie van winkelaanbod plaatsvindt in het centrum in plaats van  ook in aangrenzende straten. Van ‘verstrooiing naar een concentratie van winkelaanbod’.
 • Het stimuleren van een uniek winkelaanbod dat typisch is voor Zeist. Juist zelfstandige ondernemers geven profiel aan het centrum. Daarin onderscheidt Zeist zich. De waarde van hun unieke karakter is iets om meer bewust van te zijn. Hun aanwezigheid moet maximaal worden uitgedragen en hun locatie moet nergens anders zijn dan in het kernwinkelgebied
 • Op de lange termijn tussen 2020 en 2050 wordt deze buurt ook aardgasvrij gemaakt.