De gebiedsontwikkeling van de afgelopen jaren in deze buurt heeft geleid tot het realiseren van ongeveer 420 woningen. Van eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen, appartementen (inclusief sociale huurwoningen) tot vrije kavels. In het gebied wonen veel gezinnen met kinderen. Je kunt spreken van een goede mix tussen woningtype en inwoners.

Sterrenberg heeft een goede OV-verbinding. De bushalte is vlakbij. Je kunt met de bus naar Amersfoort, Zeist en Utrecht.

Abrona is een belangrijke zorginstelling in het gebied. Hun missie en doelstelling is het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking of maatschappelijk probleem. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld. Met elkaar, voor elkaar. Door specialistische, generalistische, langdurige zorg met maatschappelijke ondersteuning aan te bieden, verbeteren zij de kwaliteit van leven van cliënten.

(Nieuwe) Inwoners die wonen in Sterrenberg kiezen bewust voor een bijzonder woonconcept dat hier geldt. Je kiest er bewust voor te wonen waar ook veel mensen wonen met een beperking. Dat betekent dat mensen zonder beperking ‘integreren’ in deze buurt en niet andersom.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Sterrenberg en Abrona. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

  • Open karakter.
  • Landgoederen en buitenplaatsen.
  • In, om en langs deze buurt liggen bossen, NNN-gebieden (NNN staat voor: Natuurnetwerk Nederland) en een ecologische verbindingszone.

Bijzondere natuurwaarden (onder andere)

Eekhoorn.