Zo ligt er buitenplaats ‘Beukbergen’, een rijksmonument en gelegen tegen de lange zichtas van Slot Zeist. 18 Hectare bosgebied in deze buurt wordt gekenmerkt door oude beuken, waar de  buitenplaats Beukbergen haar naam aan heeft ontleend. Daarnaast is dit gedeelte van Zeist bekend om het grootste en nieuwe woonwagencentrum van Europa: Beukbergen

Woonwagencentrum Beukbergen ligt ten noorden van de Amersfoortseweg tegen de gemeentegrens van Soest. Vanaf het begin van de 20e eeuw hebben zich op deze plek woonwagenbewoners gevestigd. In eerste instantie tijdelijk en na de Tweede Wereldoorlog met een steeds permanenter karakter. 

De afgelopen jaren heeft het woonwagencentrum een metamorfose ondergaan. Er is  uitgebreid van 170 naar maar liefst 220 wooneenheden. Een uitbreiding van bijna een derde en daarmee met afstand het grootste woonwagencentrum van Europa. Deze uitbreiding heeft heel wat  jaren in beslag genomen en heeft plaatsgevonden in samenwerking met de bewoners zelf, vertegenwoordigers in de bewonerscommissie, met woningcorporatie Woongoed Zeist en de gemeente. In 2018 is de feestelijke heropening geweest.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Beukbergen. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

In, om en langs deze buurt liggen bossen, NNN-gebieden (NNN staat voor: Natuurnetwerk Nederland) en een ecologische verbindingszone.

Ontwikkelingen en ambities

Rond Beukbergen zijn er diverse woningbouwontwikkelingen gepland, waarvan het project Sortie 16 hier 1 van is. Het is een nieuwe locatie voor woningbouw, grenzend aan gemeente Soesterberg. De provincie Utrecht is eigenaar van het terrein. De komende jaren komen op Sortie 16 150 tot 200 woningen.