Buurt Den Dolder-Zuid

Den Dolder-Zuid ligt ten zuiden van de spoorlijn en wordt begrensd door de Nieuwe Dolderseweg (N238), de Baarnseweg, de  Taveernelaan en de gemeentegrens met De Bilt. 

Op veel straathoeken zijn nog stukjes van het oorspronkelijke bos zichtbaar, met daarin onder meer veel grove den. De buurt als totaal heeft een bosachtige uitstraling. Deze buurt beschikt over een bekend bedrijventerrein met 2 grote bedrijven genaamd Fornhese en de Eland. De ‘Fornhese’ is een term die doorgaans in de volksmond gebruikt wordt voor dit bedrijventerrein. Ook betreed je via deze buurt de recreatieve toegang tot het Park vliegbasis Soesterberg.

Kaart

Onderstaande kaart toont de plattegrond van buurt Den Dolder-Zuid. Met het + en - teken links in de kaart kunt u in en uitzoomen.

Waarden (onder andere)

Belangenvereniging Den Dolder heeft tijdens het participatieproces voor deze Eerste Zeister Omgevingsvisie de volgende set aan waarden ingebracht om te koesteren en in de toekomst te versterken. Deze waarden gelden zowel voor Den Dolder-Noord als -Zuid.

Sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden

De sociaal-maatschappelijke en relationele kernwaarden:

 1. Leefplezier voor iedereen. Jong, oud en gezinnen: er is veel ruimte voor verenigingen, speeltuinen en ontmoetingsplekken voor ieders hobby, sport of bezigheid.
 2. Natuurbeleving is overal dicht bij huis op loopafstand. Om te wandelen met de hond, om te spelen en te recreëren, dus veel ruimte en rust in het groen.
 3. Sociale verbinding en betrokkenheid is belangrijk en op een goed niveau in Den Dolder. Het is een dorpsgemeenschap met zeggenschap en wil geen voorstad van Utrecht worden. Het dorpse karakter, zowel sociaal als qua inrichting, moet behouden blijven, daarbij is een volwaardig dorpshuis zeer gewenst.
 4. Goede bereikbaarheid via OV en goede en veilige infra naar het centrum voor alle inwoners van Noord en Zuid, ondanks het spoor. Goede en veilige infra van oost naar west ondanks provinciale weg. Passend en nabij de (hoeveelheid) mensen die er verblijven.
 5. Ondernemerschap. Er zijn goede mogelijkheden voor bedrijven en ondernemers, waaronder ook non-profit-, zorg- en creatieve ondernemers.

Ruimtelijke kernwaarden

De ruimtelijke kernwaarden zijn:

 1. De ecologische noord/zuid- en oost/west-corridors Natuurnetwerk Nederland (NNN). Deze willen we beschermen en in stand houden.
 2. De unieke natuur, bijzondere plekken met overal duinen in het bos, heide en wetlands met bijzondere dier- en plantensoorten. Deze moeten behouden worden en toegankelijk blijven.
 3. Waardevol cultureel-historisch erfgoed. Monumenten op WA-Hoeve en de bijzondere landgoederen en monumenten, ook buiten de kern van het dorp.
 4. Bouwen en nieuwbouw moeten plaatsvinden in harmonie met de natuur, ecologie en de gemeenschap.

Ontwikkelingen en ambities

 • Het behoud van de bestaande bedrijven en het waar mogelijk bieden van uitbreidingsruimte.
 • Het behoud van de milieucategorie op Fornhese voor bedrijven in industrie en logistiek.
 • Het eerste deel van de ‘doorfietsroute’ tussen Amersfoort en Utrecht is voorjaar 2020 in gebruik genomen, namelijk het snelfietspad/hoofdfiets-route op de Fornheselaan in Den Dolder Zuid. Een lang gekoesterde wens van veel inwoners uit Den Dolder ging hiermee in vervulling.